Myndlistarsjóður

Hlutverk myndlistarsjóðs er að veita verkefnastyrki til undirbúnings verkefna og til að auðvelda framkvæmd verkefna á sviði listsköpunar og listrannsókna

Næsti umsóknarfrestur

Mánudaginn 12. febrúar 2024, kl. 16:00

Um umsóknarlotur

Umsóknafrestir eru tvisvar á ári: í febrúar og ágúst

Skilafrestur umsókna er til kl. 16 á auglýstum lokadegi.

Umsóknir og fylgigögn sem berast eftir að umsóknarfrestur er útrunninn eru ógildar og ekki teknar til umfjöllunar.

Hverjir geta sótt um

Myndlistarfólk, sýningarstjórar, listfræðingar og sjálfstætt starfandi fagfólk á sviði myndlistar.

Listasöfn, gallerí, sýningarstaðir, stofnanir og félög geta notið styrks úr myndlistarsjóði til skilgreindra verkefna. Mikilvægt er að nafn þess sem er í forsvari fyrir hönd, hóps, stofnunarinnar eða félagsins komi skýrt fram sem tengiliður verkefnisins.

Ef umsækjanda hefur áður verið veittur styrkur úr myndlistarsjóði þarf lokaskýrsla fyrir veittan styrk að hafa borist áður en ný umsókn er tekin til umfjöllunar.

Tegund styrkja

Undirbúningsstyrkir– veittir til undirbúnings og þróunar viðamikilla verkefna sem síðar er hægt að sækja um styrk til framkvæmdar.

Sýningarverkefni– viðburðir sem fara fram á afmörkuðu tímabili með skilgreint upphaf og endi.

Útgáfustyrkir, rannsóknarstyrkir og aðrir styrkir– veittir til rannsókna á verkum íslenskra listamanna og til útgáfu rita um íslenska listasögu og verk myndlistarmanna auk annarra verkefna sem ekki falla undir aðra liði.

Sjóðnum er einnig heimilt að styrkja aðra starfsemi til eflingar á íslensku myndlistarlífi m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun upplýsinga um þær.

Sjóðurinn getur veitt styrki til alþjóðlegra verkefna sem starfandi myndlistarmenn frá Íslandi eru þátttakendur í.

Styrkupphæð og mótframlag

Hámarksupphæð styrkja geta verið allt að 3. m.kr. en lágmarksupphæð ekki undir 300.000 kr.

Myndlistarsjóður veitir allt að 70% af áætluðum heildarkostnaði verkefna og því þarf umsækjandi að brúa 30% mótframlag.

Fylgið okkur á Facebook og Instagram

Dozie, Precious
Perpetual Motion
Um okkur